​​​​​​​ אירוע השיא של צעירים בישראל, אשר מטרתו להעביר מסר ברור: לאוכלוסייה הצעירה במדינת ישראל יש מקום מרכזי ומשפיע על סדר היום הלאומי והחברתי.  הכנס, נערך ביונ​י 2017, במועצה אזורית גולן, במתחם צנובר שהוסב במיוחד עבור האירוע ממוסך של חיל הצנחנים להאנגר אירועים מרשים, הכנס איגד תחת קורת גג אחת אלפי צעירים מרחבי הארץ יחד עם ראשי רשויות ומובילי דעת קהל.
 הכנס היווה פלטפורמה לדיון בנושאים האקטואליים והרלוונטיים לצעירים בישראל, ובמסגרתו הוענק אות השר לעשייה בולטת בתחום הצעירים בשנה החולפת
הכנס היה במעמד ראש הממשלה